Martin Van Hese

Managing Director
bvba
MAC LION
Consultancy - Coaching

Martin Van Hese

Education:

High school graduate

Career:

One compagny man-33 years at Delhaize Group (1979 - 2012)
Director and member of the Management Group (2000 - 2012)

Professional skills:

Food distribution (hard-discount, supermarkets, franchising and convenience shops)
Buying Department (national brands, private brands, fresh products)
Concept development
Commercial evolvement
Project Management
People Management
Coaching
Management skills

Languages:


Dutch
French
English
German

Martin Van Hese

Managing Director
bvba
MAC LION
Consultancy - Coaching

Martin Van Hese

Onderwijs:

Afgestudeerd aan de middelbare school

Loopbaan:

One compagny man-33 jaar bij Delhaize Group (1979 - 2012)
Director en lid van de Management Group (2000 - 2012)

Professionele vaardigheden:

Distributie retail (hard-discount, supermarkten, franchising en convenience winkels)
Inkoopafdeling (nationale merken, huismerken, verse producten)
Conceptontwikkeling
Commerciële vorming
Project Management
People Management
Coaching
Management skills

Talen:


Nederlands
Frans
Engels
Duits

Activities

International consultancy company in food sector from customer point of view.
Consultancy and coaching to small and medium enterprises, independent stores and sector organizations:


Concepts and product innovations ▾
-Focus on private label
-Adapted to new customer lifestyle trends and store formats
-Accompany innovation introducing European concepts and ideas


Sustainable packaging renewals ▾
-Adapted for all consuming moments and family composition
-Adapted to store format


Business and strategic support SBE ▾
-Strenghten management skills
-Develop internal and external competition intensity
-Present as independent consultant in Board of Mgm / Advice in several national and international companies


Store management ▾
-Exploitation, assortment, marketing, coaching
-Accompany to the store of the future.

Mission

Increase your leading position based on innovation, smart offer, competitive sourcing and directed introductions to assure a strong individual customer bond every day.

Certification

Mac Lion has the recognition "Provision of consulting services" by the renewed KMO Portefeuille for:

- Advice

- Coaching

Activiteiten

Internationaal adviesbureau in voedingssector vanuit invalshoek van de gebruiker.
Advies en coaching aan kleine tot middelgrote ondernemingen, zelfstandige winkels en sectororganisaties:


Concepten en productinnovaties ▾
- Focus op private label
- Aangepast aan nieuwe klant lifestyle trends en winkelformat
- Begeleiden innovatie door inbreng Europese concepten en ideeën


Vernieuwende duurzame verpakking ▾
- Aangepast aan alle verbruiksproducten en gezinssamenstelling
- Aangepast aan winkelformat


Business en strategische ondersteuning KMO ▾
- Versterken managementvaardigheden
- Ontwikkelen van interne en externe concurrentie intensiteit
- Aanwezig als onafhankelijk adviseur in Directiecomité of Raad van Advies van verschillende nationale en internationale bedrijven


Winkel management ▾
- Uitbating, assortiment, marketing, coaching
- Begeleiden naar de winkel van de toekomst.

Missie

Uw leidende positie verbeteren door het omvormen van uw bedrijf door middel van innovatie, slim aanbod, competitieve aankoop en doelgerichte introducties om elke dag een sterke individuele klantenbinding te verzekeren.

Certificatie

Mac Lion heeft de erkenning "Dienstverlening" bij de vernieuwde KMO portefeuille voor:

- Advies

- Coaching

Martin Van Hese
Managing Director

Mac Lion BVBA
Achiel Cassimanstraat, 17
B9800 Deinze - Belgium

Mob: +32479790693
Fax : +3292822941
E-mail: m.vanhese@maclion.be